Juridisch

Privacybeleid

Privacybeleid

Lees meer over GDPR-naleving

1. Verzamelen van informatie

Waar vandaan

We kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen, wat verwijst naar gegevens die u uniek kunnen identificeren, uit verschillende bronnen. Deze bronnen kunnen omvatten:

 • Direct van u wanneer u onze Services gebruikt, zoals het registreren van een account, toegang krijgen tot bepaalde functies of inhoud, of aankopen doen; en
 • Van onze dochterondernemingen, serviceproviders, zakenpartners en andere externe bronnen.

Soorten verzamelde informatie

De persoonlijke informatie die we over u kunnen verzamelen, omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Demografische informatie, zoals uw burgerservicenummer of TIN en postcode;
 • Inloggegevens, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord; en
 • Betalings- en financiële informatie, zoals het nummer van uw betaalkaart, vervaldatum, verificatiecode, factuuradres en bankrekeningnummer.

Automatische verzameling

We kunnen ook bepaalde informatie automatisch over u verzamelen wanneer u onze website en diensten gebruikt, met behulp van tools zoals cookies en web beacons. Een “cookie” is een bestand dat websites naar de computer of het apparaat van een bezoeker sturen om de browser van de bezoeker uniek te identificeren of om informatie of instellingen in de browser op te slaan. Een “web beacon,” ook wel een internettag, pixeltag of clear GIF genoemd, wordt gebruikt om informatie over gebruikersacties terug te sturen naar een webserver. We kunnen ook tools van derden voor analyse (zoals Google Analytics) gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruikersverkeer en het gebruik van onze diensten. De informatie die we automatisch verzamelen kan onder andere het volgende omvatten:

 • Informatie over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten (zoals uw IP-adres, apparaattype, besturingssysteem en webbrowser);
 • Data, tijden en duur van het gebruik van onze diensten (inclusief of u een terugkerende of eerste bezoeker bent);
 • Informatie over acties die worden ondernomen tijdens het gebruik van onze diensten (zoals paginaweergaven, website-navigatiepatronen en items die aan het winkelwagentje zijn toegevoegd maar niet zijn gekocht).

Statistische Informatie

De informatie die we automatisch verzamelen is statistische gegevens, die mogelijk persoonlijke informatie bevatten. Het helpt ons om onze diensten te verbeteren en te personaliseren door ons in staat te stellen gebruikers te identificeren en te authenticeren.

2. Do Not Track

Door het activeren van een “niet volgen” (DNT) signaal, kunt u voorkomen dat webapplicaties uw online activiteiten volgen. Uw webbrowser kan u ook de mogelijkheid bieden om te kiezen of u informatie over uw online activiteiten wilt laten verzamelen over tijd en verschillende websites of online diensten. Echter, op dit moment houden onze Services geen rekening met eventuele voorkeuren die u in uw webbrowser hebt ingesteld met betrekking tot het verzamelen van dergelijke informatie, en we kunnen doorgaan met het verzamelen van informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid.

3. Hoe we verzamelde informatie gebruiken

We kunnen de verzamelde informatie over u op de volgende manieren gebruiken:

 • Uw bestellingen verwerken en andere transacties uitvoeren die u via de Services heeft aangevraagd, en u voorzien van de gevraagde producten en diensten.
 • U de gevraagde informatie of materialen toesturen.
 • Een overzicht bijhouden van uw aankopen en andere transacties die zijn uitgevoerd met behulp van de Services.
 • Uw vragen en opmerkingen afhandelen en klantensupport bieden.
 • Met u communiceren over producten, diensten, aanbiedingen en promoties.
 • Ons bedrijf en de producten en diensten die we leveren beheren, evalueren en verbeteren.
 • Onze marketingcommunicatie en strategieën analyseren en verbeteren.
 • Trends en statistieken analyseren met betrekking tot het gebruik van de Services en transacties die zijn uitgevoerd met behulp van de Services.
 • Fraude, ongeautoriseerde transacties, vorderingen en andere aansprakelijkheden voorkomen en beschermen, evenals risico’s beheren, inclusief het identificeren van potentiële hackers en andere ongeautoriseerde gebruikers.
 • Onze verkoopvoorwaarden en andere overeenkomsten handhaven.
 • Voldoen aan relevante wettelijke vereisten en branchenormen.

We kunnen de informatie die we verzamelen combineren met publiekelijk toegankelijke gegevens en informatie die we verkrijgen van onze moeder-, zuster- of dochterondernemingen, zakenpartners en andere derde partijen. We kunnen die gecombineerde informatie gebruiken om uw ervaring met ons te verrijken en te personaliseren, om met u te communiceren over producten, diensten en evenementen die voor u interessant kunnen zijn, voor promotionele doeleinden en voor andere doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid. Bovendien kunnen we de informatie die we over u verzamelen op andere manieren gebruiken waarvoor we specifieke kennisgeving zullen geven op het moment van verzameling.

4. Het verstrekken van informatie

We kunnen niet-identificeerbare, geaggregeerde informatie over onze gebruikers delen zonder beperkingen. We kunnen echter persoonlijke informatie over u openbaar maken aan derden onder de volgende omstandigheden:

 • Aan aannemers, filialen, dienstverleners en andere derde partijen die onze bedrijfsactiviteiten ondersteunen.
 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridisch proces, inclusief verzoeken van de overheid of regelgevende instanties.
 • Om onze Algemene verkoopvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen.
 • Indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of veiligheid van Square Media Ltd, onze filialen, onze gebruikers of anderen te beschermen.
 • Om producten of diensten van derden aan u te marketen, tenzij u zich hebt afgemeld voor dergelijke promoties.
 • Met uw toestemming.

Indien wij een fusie, afsplitsing, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, verkoop of een vergelijkbare transactie ondergaan, kunnen wij uw persoonlijke informatie overdragen aan een koper of andere verkrijger. In dergelijke gevallen zullen wij redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de verkrijger uw persoonlijke informatie op een wijze gebruikt die in overeenstemming is met ons privacybeleid.

5. Veiligheid

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onbedoeld verlies, wijziging en openbaarmaking. Wij slaan alle informatie die u ons verstrekt op beveiligde servers op die worden beschermd door firewalls. Bovendien worden alle betalingstransacties die u uitvoert versleuteld met SSL-technologie. Het is echter belangrijk om op te merken dat elektronische verzending van informatie niet volledig veilig is. Wij kunnen niet garanderen dat de beveiligingsmaatregelen die wij hebben geïmplementeerd nooit zullen falen of worden omzeild. Daarom is elke verzending van persoonlijke informatie voor uw eigen risico en kunnen wij niet garanderen dat onze beveiligingsmaatregelen altijd voldoende of effectief zullen zijn.

6. Uw Keuzes

Wij bieden de volgende opties om het beheer van de informatie die we van u verzamelen en hoe we met u communiceren te beheren:

Cookies:

U kunt uw browserinstellingen aanpassen om nieuwe cookies te weigeren, meldingen te ontvangen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en bestaande cookies uit te schakelen. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies uw toegang tot alle functies van onze diensten kan beperken.

Promotionele Communicatie:

Om geen marketing e-mails meer van ons te ontvangen, kunt u uw gebruikersvoorkeuren aanpassen in uw accountprofiel of de instructies in de promotionele e-mail volgen.

Webanalyse:

U kunt ervoor kiezen om Google Analytics geen gegevens over u te laten verzamelen en analyseren op onze website door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en te installeren.

Adverteren door derden:

Om te voorkomen dat wij uw persoonlijke informatie delen met derden voor hun promotionele doeleinden, kunt u uw gebruikersvoorkeuren aanpassen in uw accountprofiel als u een Square Media Ltd-accounthouder bent. Als u een klant bent, kunt u zich afmelden door toegang te krijgen tot uw specifieke bestelnummer via de site. Houd er echter rekening mee dat het afmelden geen invloed heeft op persoonlijke informatie die al vóór de afmeldingsdatum met derden is gedeeld.

Tracking door derden:

Hoewel we geen controle hebben over het verzamelen of gebruiken van uw informatie door derden voor het serveren van gerichte inhoud, bieden veel van deze partijen opties om te kiezen om uw informatie op deze manier niet te laten verzamelen of gebruiken.

7. Information aanpassen

U kunt de persoonlijke informatie die aan uw account is gekoppeld wijzigen door in te loggen op uw account en uw persoonlijke informatie te beheren via uw account of door een e-mailverzoek te sturen naar privacy@betsquare.com. Wij behouden ons het recht voor om een verzoek te weigeren als een wijziging in strijd is met wettelijke vereisten of als dit zou leiden tot onjuiste informatie.

8. EER/VK GDPR

Onze focus op privacy en beveiliging is van het grootste belang bij de ontwikkeling van onze producten en bedrijfspraktijken. We beoordelen voortdurend al onze procedures om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie zo effectief mogelijk wordt beschermd. Onze naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat we voldoen aan de regelgeving en onze gebruikers helpen om daaraan te voldoen in de mate waarin de AVG dit vereist.

Basis

We verzamelen en verwerken persoonlijke informatie op basis van verschillende wettelijke grondslagen die contextueel zijn en afhankelijk zijn van de situatie. Meestal verzamelen we alleen persoonlijke informatie wanneer het noodzakelijk is om een contract met u te vervullen of wanneer u ons expliciet toestemming heeft gegeven om dit te doen, zoals vermeld in dit Privacybeleid.

Overdracht

Ons bedrijf is gevestigd in Malta en we voeren grensoverschrijdende overdrachten van persoonlijke informatie uit om onze activiteiten uit te voeren. We hebben aanvullende waarborgen geïmplementeerd, zoals het gebruik van Standaard Contractuele Clausules (SCC’s), die richtlijnen bieden voor de uitwisseling van persoonlijke informatie tussen EU- en niet-EU-landen. Deze SCC’s zijn door de Europese Commissie als aanvaardbaar bevonden voor de internationale gegevensoverdracht.

Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is om de gevraagde diensten te leveren of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Uw rechten

Onder de GDPR heeft u het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, bij te werken en/of te verwijderen, bezwaar te maken tegen verdere verwerking van uw persoonlijke informatie en verzoeken tot overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie. U kunt ook te allen tijde uw toestemming voor het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke informatie intrekken. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Alle verzoeken aan ons kunnen worden gericht aan het opgegeven adres.

Privacy-Shield

Wij voldoen aan het EU-VS Privacy Shield-kader en het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield-kader zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel voor de overdracht van persoonlijke informatie van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. We hebben gecertificeerd dat we ons houden aan de Privacy Shield-principes en zijn onderworpen aan de handhavingsbevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission. U heeft het recht om u af te melden voor het delen van uw persoonlijke informatie met derden die niet zijn geïdentificeerd op het moment van verzameling of het gebruik van uw persoonlijke informatie voor andere doeleinden dan die worden vermeld op het moment van verzameling. In het geval van onopgeloste privacyzorgen hebben we ons gecommitteerd aan het oplossen van klachten en geschillen via JAMS, een alternatieve geschillenbeslechtingsaanbieder.

Zie Addendum Gegevensverwerking AVG.

 

Bedrijfsdoeleinden 

De volgende categorieën derde partijen kunnen uw persoonlijke informatie van ons ontvangen voor zakelijke doeleinden:

 • Onze Affiliates
 • Dienstverleners

Telkens wanneer we uw persoonlijke informatie delen, zorgen we ervoor dat we een contract ondertekenen waarin het specifieke zakelijke doel wordt beschreven waarvoor uw informatie wordt bekendgemaakt. Bovendien beperkt het contract het gebruik van uw informatie door de dienstverlener uitsluitend voor doeleinden die verband houden met het zakelijke doel zoals uiteengezet in het contract. In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende categorieën persoonlijke informatie gedeeld met derden voor zakelijke doeleinden:

 • Klantgegevens
 • Commerciële gegevens.
 • Internetgebruiksgegevens.
 • Locatiegegevens.

In de afgelopen 12 maanden hebben we geen persoonlijke informatie verkocht aan derden.

Uw Rechten

Verwijdering: U kunt verzoeken om het wissen van alle persoonlijke informatie die we hebben verkregen en bewaard, met enkele uitzonderingen. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en geauthenticeerd, zullen we uw persoonlijke informatie uit onze gegevens en die van onze dienstverleners verwijderen, tenzij een uitzondering van toepassing is. We kunnen weigeren om aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen als het behouden van de informatie cruciaal is voor ons of onze dienstverleners om:

 • De transactie afronden waarvoor we uw persoonlijke informatie hebben verzameld, voldoen aan de voorwaarden van een schriftelijke garantie of een productterugroeping uitgevoerd in overeenstemming met de federale wet, een product of dienst leveren die u heeft aangevraagd, handelingen uitvoeren die redelijkerwijs te verwachten zijn binnen de context van onze voortdurende zakelijke relatie met u, of anderszins onze overeenkomst met u uitvoeren.
 • Beveiligingsincidenten opsporen, beschermen tegen kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of onwettige activiteiten, of de verantwoordelijken voor dergelijke activiteiten strafrechtelijk vervolgen.
 • Problemen met gelieerde producten oplossen om fouten te identificeren en te herstellen die de beoogde functionaliteit verstoren.
 • Vrijheid van meningsuiting uitoefenen, ervoor zorgen dat een andere consument zijn recht op vrijheid van meningsuiting kan uitoefenen, of een ander recht uitoefenen dat bij wet is vastgelegd.
 • Voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et seq.).
 • Openbaar of peer-reviewed wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek uitvoeren in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere relevante ethische en privacywetten, als het verwijderen van de informatie het onderzoek onmogelijk zou maken of ernstig zou belemmeren, als u voorafgaandelijk geïnformeerde toestemming heeft gegeven.
 • Uitsluitend interne gebruiksmogelijkheden benutten die redelijkerwijs aansluiten bij de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons.
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Andere interne en rechtmatige gebruiken van de informatie maken die verenigbaar zijn met de context waarin u deze heeft verstrekt.

Toegang:U kunt van ons eisen dat wij u specifieke informatie verstrekken over de verwerving en het gebruik van uw persoonlijke informatie gedurende de afgelopen 12 maanden. Zodra wij uw verifieerbare verzoek van de consument hebben ontvangen en geverifieerd, zullen wij u het volgende bekendmaken:

 • De categorieën van persoonlijke informatie die wij over u hebben verkregen.
 • De categorieën van bronnen waaruit wij de persoonlijke informatie over u hebben verkregen.
 • Ons zakelijk of commercieel doel bij het verkrijgen of verkopen van die persoonlijke informatie.
 • De categorieën van derden met wie wij die persoonlijke informatie delen.
 • De specifieke stukken persoonlijke informatie die wij over u hebben verkregen (ook bekend als een gegevensportabiliteitsverzoek).
 • Als wij uw persoonlijke informatie hebben onthuld voor een zakelijk doel of hebben verkocht, twee afzonderlijke lijsten met betrekking tot:
 • Onthullingen voor een zakelijk doel, waarbij de categorieën van persoonlijke informatie worden geïdentificeerd die elke categorie ontvanger heeft verkregen.
 • Verkopen, waarbij de categorieën van persoonlijke informatie worden geïdentificeerd die elke categorie ontvanger heeft gekocht.

Execute Right: Om gebruik te maken van de bovengenoemde rechten op toegang, gegevensportabiliteit en verwijdering, dient u een verifieerbaar verzoek van de consument per e-mail te sturen naar: privacy@betsquare.com.

Een verifieerbaar verzoek van de consument met betrekking tot uw persoonlijke informatie kan alleen door u worden ingediend, of door iemand die wettelijk gemachtigd is om namens u op te treden. U kunt ook een verifieerbaar verzoek van de consument indienen voor uw minderjarige kind. U kunt slechts twee keer per 12 maanden een verifieerbaar verzoek van de consument indienen voor toegang of gegevensportabiliteit. Het verifieerbaar verzoek van de consument moet:

 • Voldoende informatie verstrekken waarmee wij redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie wij persoonlijke informatie hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Uw verzoek voldoende gedetailleerd beschrijven, zodat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en erop kunnen reageren.
 • Als wij uw identiteit of autoriteit om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren, kunnen wij niet op uw verzoek reageren of u persoonlijke informatie verstrekken om te bevestigen dat deze betrekking heeft op u.

Het aanmaken van een account bij ons is niet nodig om een verifieerbaar verzoek van de consument te doen, maar we moeten de consument op een redelijke manier verifiëren, afhankelijk van de aard van de gevraagde persoonlijke informatie. We zullen alleen persoonlijke informatie gebruiken die verstrekt is in een verifieerbaar verzoek van de consument om de identiteit of autoriteit van de verzoeker te verifiëren om het verzoek te doen.

We streven ernaar om binnen 45 dagen na ontvangst te reageren op uw verifieerbare consumentenverzoek. Indien we meer tijd nodig hebben, zullen we u schriftelijk op de hoogte stellen en de reden voor de verlengingsperiode vermelden, die maximaal 90 dagen kan duren. Indien u een account bij ons heeft, zullen we de schriftelijke reactie naar dat account sturen. Indien u geen account bij ons heeft, zullen we de schriftelijke reactie per reguliere post of e-mail versturen, afhankelijk van uw voorkeur. Onze reactie zal alleen betrekking hebben op de persoonlijke informatie die is verzameld en gebruikt in de 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van het verifieerbare consumentenverzoek. Indien we niet kunnen voldoen aan uw verzoek, zullen we de redenen voor onze onmogelijkheid uitleggen. Voor verzoeken tot gegevensoverdraagbaarheid zullen we uw persoonlijke informatie verstrekken in een formaat dat bruikbaar is en dat u in staat moet stellen om de gegevens over te dragen naar een andere entiteit zonder enige belemmering. We brengen u geen kosten in rekening voor de verwerking of beantwoording van uw verifieerbare consumentenverzoek, tenzij het verzoek buitensporig, herhaaldelijk of kennelijk ongegrond is. Indien we uw verzoek als kosten in rekening moeten brengen, zullen we u de reden laten weten en u een kostenraming verstrekken voordat we met uw verzoek doorgaan. Alternatief kunnen we ervoor kiezen om niet te reageren op uw verzoek en zullen we u op de hoogte stellen van de reden voor onze beslissing.

Opt-Out: Indien je 16 jaar of ouder bent, heb je te allen tijde de mogelijkheid om ons te laten weten dat we jouw persoonlijke informatie niet mogen verkopen. We verkopen de persoonlijke informatie van consumenten waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar niet, tenzij we positieve toestemming hebben ontvangen van de consument zelf indien ze ten minste 13 jaar oud en jonger dan 16 jaar oud zijn, of van de ouder of voogd indien de consument jonger is dan 13 jaar oud. Consumenten die hebben ingestemd met de verkoop van persoonlijke informatie kunnen zich op elk moment afmelden voor toekomstige verkoop.

Om het recht op afmelding uit te oefenen, kun je (of je geautoriseerde vertegenwoordiger) een verzoek indienen door ons een e-mail te sturen naar (adres). Als een geautoriseerde vertegenwoordiger namens jou een verzoek indient, moeten zij het volgende verstrekken: (1) een kopie van jouw schriftelijke toestemming voor hen om namens jou een verzoek in te dienen, en voldoende informatie om hun identiteit te verifiëren, of (2) een volmacht conform het erfrecht van Californië.

Het is niet nodig om een account bij ons aan te maken om je recht op afmelding uit te oefenen. We zullen alleen de persoonlijke informatie gebruiken die verstrekt is in een afmeldingsverzoek om het verzoek te beoordelen en eraan te voldoen. Na het indienen van een afmeldingsverzoek zullen we ten minste 12 maanden wachten voordat we je opnieuw vragen om toestemming voor de verkoop van persoonlijke informatie. Je kunt echter op elk moment van gedachten veranderen en ervoor kiezen om weer in te stemmen met de verkoop van persoonlijke informatie door een verzoek via e-mail te sturen naar (adres).

Non-Discriminatie: We zullen je niet onrechtvaardig of anders behandelen vanwege het uitoefenen van een van je CCPA / CPRA-rechten. We zullen niet:

 • Weigeren je goederen of diensten te leveren
 • Je verschillende prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, inclusief het geven van kortingen of het opleggen van boetes
 • Je een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten bieden, inclusief het weigeren van goederen of diensten
 • Suggereren of impliceren dat je mogelijk een andere prijs, tarief, niveau of kwaliteit van goederen of diensten ontvangt

We/ons affiliates kunnen echter bepaalde financiële prikkels aanbieden die zijn toegestaan onder de CCPA / CPRA, wat kan resulteren in verschillende prijzen, tarieven, niveaus of kwaliteit van goederen of diensten. Als we/ze zo’n prikkel aanbieden, zal deze redelijkerwijs gerelateerd zijn aan de waarde van je persoonlijke informatie, en we/zij zullen schriftelijke voorwaarden verstrekken waarin de materiële aspecten van de prikkel worden beschreven. Om deel te nemen aan een financieel prikkelsprogramma moet je voorafgaande toestemming geven, die je op elk moment kunt intrekken.

 

Burgerlijk Wetboek 1798

California Civil Code Section § 1798.83 staat gebruikers die inwoner zijn van Californië toe om bepaalde informatie op te vragen over onze bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun direct marketingdoeleinden. Gelieve een dergelijk verzoek te sturen naar privacy@betsquare.com.